kontaktujte nás
O NÁS: BLOG

Krátke priblíženie ku konvektomatom

Konvektomaty sú jednoznačne najrozšírenejším a najznámejším multifunkčným zariadením. Je to dané tím, že svojimi rozmermi umožňuje bezkonkurenčne najväčší výkon tepelného spracovania za časovú jednotku pri najmenšej zastavanej ploche. Pokrmy je možné tepeľne spracovať varením v pare, dusením, pečením, smažením, grilovaním. Ďalej je možné konvektomat použiť pre rýchle rozmrazovanie, regeneráciu potravín, kysiareň, zavarovanie, sušenie ovocia a iné technologické postupy. Všetky tieto režimy môžu byť programovateľné a proces potom prebieha nezávisle na obsluhe.

Dnes sa štandardne pre riadenie procesov v konvektomate používa vpichová teplotná sonda 3 až 6 bodová. Existuje celá rada výrobcov, ktorý vyrábajú veľmi kvalitné konvektomaty. Pre orientáciu potencionálnych zákazníkov je potrebné konštatovať , že aj renomovaný výrobci / Elektrolux Profesionál, Zanussi Profesionál, Rational, Unox, a pod.../ vyrábajú konvektomaty veľmi rozdielnych technických parametrov a výkonov. Zaujímavú ponuku konvektomatov sme našli napr.na stránkach spoločnosti GastroCorp – www.gastrodirect.sk . Základným rozdielom je spôsob výroby pary, ktorá potom pôsobý v komore konvektomatu . Konvektomaty vyrábajú buď nástrekové /čo je vlastne nástrek na horúce teleso a odparenie do priestoru/. Takto vyrobená para môže mať max.teplotu 99 °C a jej ďalšie parametre nezaistia takový prenos tepla do pokrmu ako para vyrobená vo výrobníku pary /bojleru/, ktorá môže mať teplotu až 130°C. Rovnako spôsob riadenia konvektomatu v prevádzke ,,para“ je úplne rozdielny. Ďalším dôležitým faktorom je tvar a veľkosť / kapacita komory. Výhodné sú konvektomaty s pozdĺžnym zásuvom, nakoľko je možné použiť aj menšie gastronádoby. Prednosťou konvektomatu je racionálna príprava jedál, zachovanie vitamínov, minerálov a udržanie chuťových vlastností. Ekonomicky sa jedná o veľmi úsporný spôsob tepelnej úpravy s výrazným znížením úbytkov hmotnosti /min.o 15% / najme u mäsa, úspora vody, energie a tukov pri tepelnom spracovaní.

4 rady pre vytvorenie prijateľnej ceny vašej reštaurácie

1. Pochopenie vašej koncepcie a vízie.

Zdokumentujte vašu koncepciu do detailov. Ak neviete čo sa snažíte dosiahnuť, nebude to vedieť ani váš návrhársky tím. Cenovo dostupný reštauračný dizajn môže byť dosiahnutý, ako náhle budete mať spracovanú stručnú koncepciu vášho menu. Pretože dizajn kuchyne a úroveň vybavenia je priamo viazaná na vaše menu. V počiatočných fázach sú zväčša zapojené dve firmy. Prvá je architektonická kancelária a druhá je z oblasti veľkokuchynských zariadení tzv.food service poradenská / projekčná firma napr.GastroDizajn. Tieto spoločnosti môžu byť najaté samostatne, ale nemusí to byť pravidlom. V konečnom dôsledku musia tieto spoločnosti medzi sebou úzko komunikovať, aby boli schopné vytvoriť cenovo prijateľný návrh pre investora. Na Slovensku je na to pekné porekadlo ,,viac hláv viac rozumu“

2. Začína to rozhovorom s niekoľkými architektonickými firmami

Architektonická kancelária, ktorú si najímate musí byť schopná vyvolať niečo ako reštauračný dizajnový zážitok. Existuje veľa nástrah a otázok, s ktorými sa musí dobrý architekt vysporiadať, aj napriek tomu dokáže o svojom návrhu rozprávať konštruktívne a s nadšením. Neskúsený architekt vytvorí desivé scenáre pre celí projekčný tím, čím zapríčiní zdržanie pri realizácii a v nákladoch sa stane nočnou morou pre investora. Architekt ktorého si vyberiete by mal zostavovať zvyšok projekčného tímu v rátane konzultanta pre stravovanie. /obyčajne dôveryhodný šéfkuchár/. Či ste stavbou od základu, alebo rekonštruujete existujúce priestory, architekt je zásadný článok pre vytvorenie dobrého dizajnu pre vašu víziu. Nie je nezvyčajné, aby sa vytvorilo niekoľko kresieb a návrhov. Pokračujte v procese kreslenia, kým sa vaša vízia nestane realizovateľnou.

3. Konzultácie a objednanie poradenskej firmy ktorá má skúsenosti v reštauračnom dizajne

Návrhársky tím z oblasti reštauračného dizajnu potrebuje architektonický priestor, ktorý musí využiť funkčne s ohľadom na využiteľnosť plochy. Tento tím by mal byť zapojený do všetkých rozhodnutí ohľadom priestoru, vrátane baru, zázemia, posedenia a dokonca aj toaliet. Tím dizajnu reštauračnej kuchyne vytvorí špecifikáciu jednotlivých prístrojov z maximálnym ohľadom na podávané jedlá a menu reštaurácie. Vytvorí mechanické plány pre architekta a dodávateľov interiéru. Dodá podklady pre konštrukčné priečky, stavebno-inštalačné práce a predloží všetky dokumenty, ktoré zabezpečia spojenie konceptu a vízie investora. Prenájom skúseného dizajnéra reštaurácii je absolútne nevyhnutný krok, ku cenovo dostupnej reštaurácii. Vďaka vysokým realitným nákladom a nákladom na pracovnú silu, vás nesprávne využitie priestoru môže stáť váš úspech.

4. Prečo najímať reštauračného konzultanta a reštauračného dizajnéra?

Dobre navrhnutý objekt bude využívať každý štvorcový meter priestoru strategicky a efektívne. Profesionálne stanovený priestor nemrhá energiou vášho budúceho tímu. Na zmysli hosťa vplýva vo veľkej miere dizajn reštaurácie. Zákazník ale aj zamestnanec by mali mať pocit že sa nachádzajú v prostredí s priateľskou atmosférou. Nechajte reštauračného dizajnéra určiť zodpovedným spôsobom, aké zariadenia majú byť vo vašej reštaurácii použité. Potom pri výberovom konaní môžete rozhodnúť, či sú adekvátne vášmu rozpočtu. Kombinácia skvelého architekta a reštauračného dizajnéra vám zaistí, cenovo dostupný dizajn a efektívny pracovný priestor. Ich spoločnou snahou musí byť zachytenie všetkých klientových vnemov zraku, vône, dotyku a sluchu.

Konštruktívny prístup musí byť súčasťou pôvodného procesu plánovania

Skúsený dizajnér musí pochopiť podstatu cenovo dostupného dizajnu reštaurácie

GastroCorp s.r.o. ponúka cenovo dostupné riešenia dizajnu reštaurácií

Ako dosiahnuť prijateľnú cenu reštauračného dizajnu ?

Akceptovateľnú cenu nie je správne dosiahnuť len za pomoci osekávania konštrukčných nákladov. Dôležitejším faktorom je, aby firma ktorá navrhuje projekt našla cit pre koncept reštaurácie. Náš tím chápe potrebu vytvorenia umeleckého dojmu vo vašej reštaurácii. Cenovo prijateľný reštauračný dizajn musí vždy zahŕňať päť zmyslových vnemov (zrak, chuť, dotyk, sluch a vôňa) pre ucelený zážitok hostí. Týchto päť zmyslov je nevyhnutných pre vytvorenie pravého gurmánskeho zážitku hosťa. Každý jeden aspekt je rovnako dôležitý ako ten druhý. Ľudia sa dnes do reštaurácie nechodia len stravovať ale aj pozrieť, vypočuť, zabaviť, najesť, napiť a uvoľniť. Tento zmyslový prejav a štýl môže byť dosiahnutý aj v malých reštauráciách, baroch a kaviarničkách nielen v hoteloch a top reštauráciách.

Zle koncipovaný a urýchlený dizajn reštaurácie môže byť nočnou morou pre prevádzku. Ak dispozičný návrh kuchyne nie je dobre premyslená, môže ľahko vytvárať zbytočné náklady na pracovnú silu a negatívne ovplyvniť produktivitu práce. Nesprávne navrhnuté zariadenia môžu byť veľmi nákladné a odrazí sa to na spotrebe energií čo sa odrazí vo zvýšených prevádzkových nákladoch. Robiť dodatočné úpravy pri odstraňovaní týchto nedostatkov si vyžiada nemalé finančné náklady. Vytvoriť dobrý a odborný dizajn je základom pre cenovo dostupné zariadenie reštaurácie.

Použiť jednu osobu alebo firmu pre úplný návrh reštaurácie nie je vždy dobrý nápad. Všeobecne povedané existuje niekoľko typov návrhárov, ktorý môžu byť zapojený a prizvaný do návrhu reštaurácie – architekt, konzultant pre stravovanie /zvyčajne profesionálny šéfkuchár/, dizajnér, grafik a odborník v oblasti technológií. Mnohokrát si cenovo dostupný dizajn vyžaduje podporu ďalších odborníkov z oblastí – audio/vizuálnej, osvetlenia, alebo vzduchotechniky aby sme vymenovali aspoň niektorých. Väčšina týchto odborníkov bude spadať pod záštitu hlavného architekta. Kľúčovým prvkom pre cenovo dostupný dizajn reštaurácie ale stále ostáva schopnosť jasne pochopiť a interpretovať vízie majiteľa / prevádzkovateľa. Tým sme chceli povedať že každý môže dosiahnuť prijateľnú cenu dizajnu reštaurácie, ale bez pochopenia konceptu a vízie sa nepodarí vdýchnuť reštaurácii prirovnanie,, Skvelá“.